Synlig Læring på Dyssegårdskolen

Begrebet ”synlig læring” stammer oprindeligt fra den New Zealandske uddannelsesforsker John Hattie, der gennem omfattende metaanalyser af forskningsresultater har udregnet effektstørrelser for, hvad der påvirker elevers læring.

Arbejdet med Synlig Læring, udspringer af et 3 kommunesamarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal ud fra overskriften ”Progression og Synlig Læring for det enkelte barn”. Kommunerne samarbejder på tværs mht. kompetenceudviklingsdage for alle medarbejdere på skolerne.

For skoleåret 2018-19 (se handleplanen nedenfor) vil arbejdet med Synlig Læring på Dyssegårdskolen, ske under overskriften: Læringsmål i undervisningslektioner, elevopmærksomhed på progression og vejledning med udgangspunkt i undervisningsforløb eller didaktiske udfordringer.
Til at understøtte dette arbejde, benyttes www.minuddannelse.dk til at udarbejde årsplaner i alle fag.