Synlig Læring på Dyssegårdskolen

Begrebet ”synlig læring” stammer oprindeligt fra den New Zealandske uddannelsesforsker John Hattie, der gennem omfattende metaanalyser af forskningsresultater har udregnet effektstørrelser for, hvad der påvirker elevers læring.

Arbejdet med Synlig Læring, udspringer af et 3 kommunesamarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal ud fra overskriften ”Progression og Synlig Læring for det enkelte barn”. Kommunerne samarbejder på tværs mht. kompetenceudviklingsdage for alle medarbejdere på skolerne.

For skoleåret 2017-18 (se handleplanen nedenfor) vil arbejdet med Synlig Læring på Dyssegårdskolen, ske under overskriften: Læringsmål i undervisningslektioner, elevopmærksomhed på progression og vejledning med udgangspunkt i undervisningsforløb eller didaktiske udfordringer.
Til at understøtte dette arbejde, benyttes www.minuddannelse.dk til at udarbejde årsplaner i alle fag.

 

Fokus

Mål
Tegn
Tiltag af SL team

1. Læringsmål i undervisningslektionerne

Alle lærere opstiller tydelige læringsmål for hver undervisningslektion

Lektionslæringsmålene præsenteres mundtligt og skriftligt ved opstart af hver lektion/modul

Skolens læringsgrundlag punkt på afdelingsmøderne omhandlende undervisning

Synlige værkstedsmål i GFO

Oplæg på afdelingsmøder om:
  • SMART-ER-mål
  • Forskel på mål for forløb og lektion
  • Tegn/succeskriterier
  • Lektionsmål
  • Lærernoter under forløbene til inspiration for de enkelte lektioneri Min Uddannelse
  • Læringsmål - værksteder og forløb i GFO
  • Synliggørelse af værkstedsmål i GFO
 

2. Elevopmærksomhed     på progression

Eleverne bliver mere bevidste om deres egen progression
 
 
Eleverne reflekterer over egen progression
 
Eleven taler om og ”bygger videre” på tidligere opfyldte mål og feedback i deres personlige læringsmål
Der bliver diskuteret strukturering og afvikling af FB-samtaler på afdelingsmøder
Nationale Testresultater
Beregneren viser at eleven har haft progression
 
 
Diskussion om ”den gode feedback-samtale” på team-/afdelingsmøder
Aktivering af forældre i forhold til MinUddannelse/Feedback-samtaler
Aktivering af personlige mål i studietid
Strukturering af studietid.
Overlevering af elevers personlige mål til relevante kolleger
Lærer/pædagog afholder samtale om elevernes sociale progression i GFO/indskoling
Lærere inddrager resultater fra National Test i feedback

 

3. Læringvejleder udfører teamvejledning

Det pædagogiske personale implementerer flere elementer fra Synlig Læring via vejledning
Der foreligger rammekontrakt for afvikling af teamudviklingssamtaler/teamvejledning
Der er udarbejdet en skabelon for vejledning
Læringsvejledningere fortager faglig vejledning
Vi er nysgerrige og engagerede i en proffesionel dialog om vores betydning for elevernes progression
Der iværksættes vejledning af team
Der tilbydes vejledning til den enkelte lærer/pæd
Læringsvejledere vejleder nye lærer/pæd
Læringsvejledere iværksætter aktiviteter omhandlende IPL (Inspirende Passioneret Lærer) og personalets udfordringer