Synlig Læring på Dyssegårdskolen

Begrebet ”synlig læring” stammer oprindeligt fra den New Zealandske uddannelsesforsker John Hattie, der gennem omfattende metaanalyser af forskningsresultater har udregnet effektstørrelser for, hvad der påvirker elevers læring.

Arbejdet med Synlig Læring, udspringer af et 3 kommunesamarbejde mellem Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal ud fra overskriften ”Progression og Synlig Læring for det enkelte barn”. Kommunerne samarbejder på tværs mht. kompetenceudviklingsdage for alle medarbejdere på skolerne.

For skoleåret 2017-18 (se handleplanen nedenfor) vil arbejdet med Synlig Læring på Dyssegårdskolen, ske under overskriften: Læringsmål i undervisningslektioner, elevopmærksomhed på progression og vejledning med udgangspunkt i undervisningsforløb eller didaktiske udfordringer.
Til at understøtte dette arbejde, benyttes www.minuddannelse.dk til at udarbejde årsplaner i alle fag.

 

Fokus

Mål
Tegn
Tiltag af LIC

1. Læringsmål i undervisningslektionerne

Alle lærere opstiller tydelige læringsmål for hver undervisningslektion
Lektionslæringsmålene præsenteres mundtligt og skriftligt ved opstart af hver lektion/modul.
LIC-punkt på afdelingsmøderne omhandlende undervisning.
Der sker videndeling af ”tips/tricks” på team- og afdelingsmøder.
Synlige værkstedsmål i GFO.
Oplæg på afdelingsmøder om:
  • SMART-ER-mål
  • Forskel på mål for forløb og lektion
  • Tegn/succeskriterier

Lektionsmål-bank på MinUddannelse som lærernoter under forløbene til inspiration for de enkelte lektioner.
Læringsmål for værksteder og forløb (GFO).
Synliggørelse af værkstedsmål i GFO.

2. Elevopmærksomhed     på progression

Eleverne bliver mere bevidste om deres egen progression.
 
 
Eleverne reflekterer over egen progression.
Eleven taler om og ”bygger videre” på tidligere opfyldte mål og feedback i deres personlige læringsmål.
Der bliver diskuteret strukturering og afvikling af FB-samtaler på afdelingsmøder.
Nationale Testresultater/Beregneren viser at eleven har haft progression.
 
 
Diskussion om ”den gode feedback-samtale” på team-/afdelingsmøder.
Aktivering af forældre i forhold til MinUddannelse/Feedback-samtaler.
Aktivering af personlige mål i studietid.
Strukturering af studietid.
Overlevering af elevers personlige mål til relevante kolleger.
Skabe rum til samtale om elevernes sociale progression (GFO/indskoling).
Lærere inddrager resultater fra National Test i feedback.

 

3. LIC-teamet udfører vejledning med udgangspunkt i observationer.

 
 
 
 
Det pædagogiske personale implementerer flere elementer fra Synlig Læring via vejledning.
Der foreligger plan for afvikling af vejledning,
Der er udarbejdet en skabelon for vejledning.
LIC-teamet foretager vejledning.
Vi observerer flere tegn på Den inspirerede-passionerede lærer/pædagog i vores VOK.
Der iværksættes vejledning af hver enkel lærer/pædagog.
LIC iværksætter aktiviteter omhandlende IPL og personalets udfordringer - gerne i samspil med Dyssens 7 elev-egenskaber på afdelingsmøder.