Velkommen til Dyssegårdens GFO

Formålet med vores hjemmeside er, at give jer indblik i, hvordan vi arbejder samt praktiske informationer om daglidag, pædagogik og traditioner i GFO’en.

Dyssegårdsskolens GFO er en idræts GFO. Det betyder, at om eftermiddagen prioriteres idræts- og bevægelsesaktiviteter. Hver dag, hele året rundt har børnene mulighed for at få sved på panden, være sammen med deres kammerater, få pulsen op og styrket motorikken ude og inde. Vi benytter os af skole gymnastiksal og multihal i det omfang, det kan lade sig gøre.

Ydermere har 2. Klasses børnene svømning i Kildeskovshallen, som en ekstra obligatorisk idrætsundervisning. Den ekstra undervisning varetages af GFO-medarbejderne.  

Vi samarbejder med Munkegårdsskolen omkring idrætsturneringer i foråret og der er GFO-svømmestævner for 2. klasserne.

Vi er delt op i 3 spor (A, B og C), men er en enhed med aktiviteter og værksteder på kryds og tværs.

Hver eftermiddag åbner vores grovværksted, forskellige finmotoriske værksteder og sporets stillerum, hvor der er plads til at slappe af, læse eller lytte til en historie.

 

For praktisk info - KLIK HER!

Markedsdag