Velkommen til Dyssegårdens GFO

Formålet med vores hjemmeside er, at give jer indblik i, hvordan vi arbejder samt praktiske informationer om dagligdag, pædagogik og traditioner i GFO’en.

Dyssegårdsskolens GFO er en idræts GFO. Det betyder, at om eftermiddagen prioriterer idræts- og bevægelsesaktiviteter. Hver dag, hele året rundt har børnene mulighed for at få sved på panden, være sammen med deres kammerater, få pulsen op og styrket motorikken ude som inde. Vi benytter os af skolens gymnastiksal og multihal i det omfang, det kan lade sig gøre.

Ydermere har 2. klasse svømning i Kildeskovshallen, som en ekstra obligatorisk idrætsundervisning. Den ekstra undervisning varetages af GFO-medarbejderne.  

Vi samarbejder med Munkegårdsskolen omkring idrætsturneringer i foråret og der er GFO-svømmestævner for 2. klasserne.

Vi er delt op i 3 spor (A, B og C), men er én enhed med aktiviteter og værksteder på kryds og tværs.

Ud over idrætsaktiviteterne åbner hver eftermiddag vores grovværksted, forskellige finmotoriske værksteder, Lego- og Wii-rum (sidstnævnte udelukkende med bevægelsesaktiviteter). 
Vi har så også et stillerum, hvor der er plads til at lukke verden ude - slappe af, læse eller lytte til en historie.

I løbet af dagen serveres der et let måltid mad i sporet og 2 dage om ugen har vi Cafe (fælles mad) for alle 3 spor. Hver onsdag har vi derudover spilledag, hvor børnene (under tilsyn) kan spille sammen - også på kryds og tværs af sporene.

 

For praktisk info - KLIK HER!

Play and learn - Engelsk for de yngste

Udeskole for 0. klasse

Differentierede Børnefællesskaber

Kreaværksteder

Idræt

Markedsdag