Praktisk info

Vi garanterer en plads i GFO’en for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin. GFO’en er en fritidsordning med kontrolleret fremmøde, en del af indskolingen og med til at sikre helhed i barnets dag.

GFO'ens formål er, i samarbejde med skolen at understøtte det enkelte barns alsidige personlige udvikling og tilbyde pædagogiske aktiviteter til børnene. Dagligdagen i GFO’en er en blanding af voksenstyrede pædagogiske aktiviteter, leg og samvær med kammeraterne.

Indmeldelse

Indmeldelse i GFO finder sted i forbindelse med indskrivning til skolen. Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Udmeldelse

Fristen for udmeldelse er en måned til den 15. eller den 30. i hver måned. Udmeldelse sker ved brug af følgende udmeldelsesblanket.

Takster

Aktuelle takster kan du se her. Der er søskendetilskud til fritidsklub i 4. og 5. klasse og mulighed for at søge fripladstilskud.

Åbningstider

På skoledage er den normale morgenåbningstid for GFO’en fra kl. 7.15 til 8.00. Vi åbner igen kl. 14 (fredag kl. 13:30) og lukker alle dage kl. 17.00.

Når børnene er i skole, har GFO’en lukket.
 
I sommerferien har GFO’en åbent hele dagen. Dog undtaget uge 29.
(Der er i denne uge, mulighed for pasning i en af Gentofte Kommunes andre GFO’er. Kontakt Rådhuset for øvrige informationer, tlf. 39 98 00 00.)

 

Lukkedage

Jul/Nytår:
27.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
01.01.2019

Kr. Himmelfart:
30.05.2019-31.05.2019

Grundlovsdag:

05.06.2019

Sommerferie:
Uge 29

 

Traditioner

Lucia
11.12.2018

Fastelavn
01.03.2019

Markedsdag
14.06.2019

2. klasses overnatning
19.-20.06.2019

3. klassesfest
27.06.2019

Vilde Vulkaner for 3 kl.

3.07.2019 - 5.07.2019