Praktisk info

Vi garanterer en plads i GFO’en for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klassetrin. GFO’en er en fritidsordning med kontrolleret fremmøde, en del af indskolingen og med til at sikre helhed i barnets dag.

GFO'ens formål er, i samarbejde med skolen at understøtte det enkelte barns alsidige personlige udvikling og tilbyde pædagogiske aktiviteter til børnene. Dagligdagen i GFO’en er en blanding af voksenstyrede pædagogiske aktiviteter, leg og samvær med kammeraterne.

Indmeldelse

Indmeldelse i GFO finder sted i forbindelse med indskrivning til skolen. Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i hver måned.

Udmeldelse

Fristen for udmeldelse er en måned til den 15. eller den 30. i hver måned. Udmeldelse sker ved brug af følgende udmeldelsesblanket.

Takster

Aktuelle takster kan du se her. Der er søskendetilskud til fritidsklub i 4. og 5. klasse og mulighed for at søge fripladstilskud.

Åbningstider

På skoledage er den normale morgenåbningstid for GFO’en fra kl. 7.15 til 8.00. Vi åbner igen kl. 14 og lukker alle dage kl. 17.00.

Når børnene er i skole, har GFO’en lukket.
 
I sommerferien har GFO’en åbent hele dagen. Dog undtaget uge 29.
(Der er i denne uge, mulighed for pasning i en af Gentofte Kommunes andre GFO’er. Kontakt Rådhuset for øvrige informationer, tlf. 39 98 00 00.)

 

Lukkedage

Jul/Nytår:
27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
30.12.2016
 

Kr. Himmelfart:
26.05.2017

Sommerferie:
Uge 29

 

Traditioner

Halloween
27.10.2016

Lucia
08.12.2016

Fastelavn
23.02.2017

Markedsdag
08.06.2017

3. klassesfest
15.06.2017

2. klasses overnatning
21.-22.06.2017