Information om skolebestyrelsen

 

 

Skolebestyrelsen udøver deres virksomhed på 4 måder – de udarbejder principper, godkender, afgiver høringssvar/udtalelser og fører tilsyn.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed herunder fx:

 • Undervisningens organisering
 • Skoledagens længde
 • Understøttende undervisning
 • Holddannelse
 • Udbud af valgfag
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet - Herunder principper for anvendelsen af læringsplaner
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
 • Skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet med lokalsamfundet, herunder foreningslivet
 • Etiske regler for IT anvendelse
 • Mobbestrategi
 • Skolebestyrelsen fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.
 • Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening

 

Skolebestyrelsen godkender:

 • Skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen.
 • Undervisningsmidler

 

Høringssvar og udtalelser

 • Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til direktøren for Børn, Unge og Fritid, vedrørende ansættelse af ledere, lærere og pædagoger. Ansættelse af skoleleder sker i dialog mellem bestyrelsen og direktøren.
 • Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed.
 • Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen foreligger den.
 • Skolebestyrelsen udarbejder forslag til Børne- og Skoleudvalget om skolens læseplaner og afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat

Tilsyn

 • Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med skolens virksomhed.
 • Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med, om den kommunalt udarbejdede handleplan, som følge af resultatrapporten, følges.
 • Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med, at deres egen handleplan, som følge af undervisningsmiljøvurderingen, følges.